ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η FEEL SAFE SECURITY LTD (FSS) έχει δημιουργήσει ένα Κέντρο Ελέγχου που λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο όλο τον χρόνο με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στην διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, στον συντονισμό επιχειρησιακών ομάδων, στην διαχείριση εφοδιοπομπών, στην λήψη και επεξεργασία σημάτων συναγερμών, παρακολουθεί και συντονίζει όλο το προσωπικό της που δραστηριοποιείται καθ' όλο το 24ώρο.

Η εταιρία μας, υποχρεώνει - εκπαιδεύει όλο το προσωπικό της να ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο δράσης-αντίδρασης, πάντοτε σε συνεχή επαφή με το Κέντρο Ελέγχου, πετυχαίνοντας έτσι το επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους.