ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗ

Μια πολύ ιδιαίτερη και ευαίσθητη υπηρεσία για εμάς η οποία αποτελεί συγχρόνως και πρόκληση, είναι η χρηματαποστολή. Αναλαμβάνουμε την ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων με ειδικά θωρακισμένα οχήματα σε οποιονδήποτε προορισμό.

Για τις ανάγκες αυτής της υπηρεσίας χορηγείται στο προσωπικό μας νόμιμη άδεια οπλοφορίας με πιστόλι από την αρμόδια αρχή (Ελληνική Αστυνομία). Το προσωπικό μας είναι εφοδιασμένο με αλεξίσφαιρα γιλέκα προστατευτικά κράνη κτλ που χρησιμοποιούνε υποχρεωτικά κατά την άσκηση της δραστηριότητας αυτής προκειμένου να διασφαλίσουμε την σωματική ακεραιότητα τους και εκείνοι με την σειρά τους τα πολύτιμα αντικείμενα που μεταφέρουν.

Για την FEEL SAFE SECURITY LTD η κάθε μεταφορά αποτελεί ξεχωριστή αποστολή η οποία σχεδιάζετε ξεχωριστά και προσεκτικά από την ομάδα αποστολών λαμβάνοντας υπόψη τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της χρηματαποστολής (αντικείμενο μεταφοράς, επικίνδυνες περιοχές, δρομολόγια κ.α). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την μέγιστη ασφαλή μεταφορά των μετρητών και των λοιπών πολύτιμων αντικειμένων σας σε οποιονδήποτε προορισμό. Χρησιμοποιούμε θωρακισμένα οχήματα, συνοδευτικά Ι.Χ.Ε. & ΜΟ/ΤΕΣ, έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους οδηγούς, κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, εναλλακτικά δρομολόγια, ειδικές τσάντες μεταφοράς, συνεχή έλεγχο της χρηματαποστολής με online σύστημα ασφαλείας GPS και εναλλακτικά σχέδια αντιμετώπισης κρίσιμου περιστατικού.