ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα η ανάγκη για προστασία προσώπων να γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Το προσωπικό μας ύστερα από πολυετή εμπειρία στο χώρο και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που πραγματοποιεί προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας, έχει τις ικανότητες να μπορεί να προλαμβάνει και να αποφεύγει επιθέσεις-κινδύνους, να αναγνωρίζει ενδεχόμενες απειλές και να εξουδετερώνει ή να αποφεύγει το πρόβλημα.

Κυριότερο μέλημά μας είναι η προστασία της ζωής του προσώπου όπως επίσης η προστασία της σωματικής του ακεραιότητας αλλά και η αποτροπή προσβολών της τιμή του. Ακόμα το πρόσωπο πρέπει να προστατεύεται από παράνομες πιέσεις που ενδεχομένως ασκηθούν εναντίων του, καθώς επίσης από απειλές και εκφοβισμούς.

Το προσωπικό μας μπορεί να παρέχει προστασία ακόμα και στους πιο απαιτητικούς πελάτες είτε μόνιμα είτε περιοδικά οι οποίοι δέχονται απειλές ή λόγω της φύσεως των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα συνοδεύοντάς τους σε οποιοδήποτε προορισμό . Διαθέτουμε στο δυναμικό μας απόστρατους των ειδικών δυνάμεων όλων των ειδικοτήτων που μπορούν να επιχειρήσουν παντού για χάρη του πελάτη μας και να του παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Π.χ. κατάδυση σε λιμάνι προκειμένου να ελεγχθεί ο χώρος και το σκάφος του προστατευόμενου προσώπου για εκρηκτικούς μηχανισμούς κ.α.

Αποδέκτες των υπηρεσιών μας είναι επιχειρηματικοί ηγέτες, πολιτικά πρόσωπα, διπλωμάτες ,υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και διασημότητες που τους παρέχουμε ένα πλήρες εύρος επιλογών Προσωπικής Συνοδείας Ασφαλείας.