ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η FEEL SAFE SECURITY LTD αναλαμβάνει την επιτήρηση και φύλαξη σε σπίτια, κτίρια, εμπορικά κέντρα, εργοστάσια, οικοδομές, και σε οποιεσδήποτε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς επίσης σε γειτονιές ή απομακρυσμένους οικισμούς και χωριά.

Προσωπικό ασφαλείας προκειμένου να προστατεύουν την όποια περιουσία, χρειάζονται επίσης διάφορες προστατευόμενες περιοχές που εμπεριέχουν αντικείμενα αξίας όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα φωτοβολταϊκά πάρκα , οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα parking σκαφών κ.α.

Μπορούμε επίσης να καλύψουμε οποιαδήποτε εκδήλωση, συναυλία, EVENT,αγωνιστική διοργάνωση σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του διοργανωτή. Διαθέτουμε σκυλιά που έχουν εκπαιδευτεί για την ανακάλυψη εκρηκτικών μηχανισμών, σωματοφυλακής και φύλαξης χώρου που μπορούν να σας παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Το προσωπικό μας έχει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις προκειμένου να σας συμβουλεύσει και να σας παρέχει τα κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα όπως κάμερες, συναγερμούς πλέγματα κ.α. προκειμένου να διασφαλίσετε την περιουσία σας.

«Εμείς προσπαθούμε να εξαλείψουμε και να εκμηδενίσουμε τον κίνδυνο για τον πελάτη μας χρησιμοποιώντας το τρίπτυχο της επιτυχίας «Γνώση - Εκπαίδευση - Εμπειρία»